מאת: יורם פיינגולד | פורסם בתאריך: 15/12/2016


היהודים נדדו בין מדינות רבות לאורכה של ההיסטוריה, ועתה ישנם ישראלים רבים אשר מנסים לבחון את האפשרויות שלהם להוציא דרכון זר. האיחוד האירופי, שמאפשר לבעלי דרכון מתאים לעבור ללא תשאול וללא בעיה בין מדינה למדינה, קורץ לרבים, אחת המדינות שנמצאות באיחוד האירופאי איתם ניתן לקבל אזרחות אירופאית, היא פורטוגל.


מדוע להוציא דווקא אזרחות פורטוגלית?

פורטוגל הינה מדינה השייכת לאיחוד האירופי, ומכאן מובן כי כל מי שיש לו אזרחות של המדינה יכול לנוע בין כל מדינות אירופה, לעבוד בהן ללא כל תשאול מוקדם ולהירשם למוסדות הלימוד כבעל אזרחות מקומית. אזרחי פורטוגל יכולים גם להיכנס לשטח ארצות הברית לתקופה של עד שלושה חודשים ללא הליך הוצאת ויזה מסורבל בשגרירות, אלא פשוט ממחשבם הפרטי ובנוחיות ביתם.

הליך הוצאת אזרחות פורטוגלית לעומת ספרדית

באופן כללי, הליך הוצאת אזרחות פורטוגלית הוא קל יותר מהליך הוצאת אזרחות ספרדית, וזאת אף על פי ששתי המדינות פתחו לישראלים רבים את האפשרות להגיש בקשה לקבלת אזרחות, בתנאי שהם צאצאים ליוצאי ספרד.

שלא כמו ההליך לקבלת אזרחות ספרדית, במקרה של בקשה לאזרחות פורטוגזית, אין צורך לבצע מבחן ידע בשפה המקומית ואין צורך לטוס במיוחד כדי לבצע את ההליך מול נוטריון מקומי. את הוצאת האזרחות הפורטוגזית אפשר לבצע מישראל, ואף אין צורך להוכיח קשר לפורטוגל כמדינה אלא קשר כצאצא פורטוגל.

החוק הספרדי דורש ממבקשי האזרחות לדעת את השפה, לעבור מבחני ידע על המדינה ועל מוסדותיה ולהגיע פיזית אל המדינה. לעומת הליך זה, ההליך לקבלת אזרחות פורטוגלית אינו מחייב הגעה למדינה, אינו דורש מעבר מבחנים וגם לא ידיעה של השפה הפורטוגלית ולכן מסלול זה הוא המועדף על רוב הישראלים.

ויזה אוטומטית לארה"ב

הוצאת אזרחות פורטוגלית – מאיפה מתחילים?

בשנת 2015 נקבע בפורטוגל כי יהודים ממוצא ספרדי יכולים לפנות בבקשה להוצאת אזרחות מקומית. יותר מכך, מגישי בקשות לאזרחות בעלי קשר ליהדות לפורטוגל יזכו להליך שמתבצע בתנאים מקלים. על פי החוק, יש לפנות אל ועדה בקהילה היהודית בפורטוגל כדי להוכיח את הקשר לקהילה היהדות בפורטוגל ואת הקשר ליהדות מהזרם הספרדי.

לאחר אישור הקהילה היהודית שמגיש הבקשה אכן הינו יהודי ממוצא פורטוגלי, היא תפיק אישור מתאים עבור הרשויות הרלוונטיות בפורטוגל. לאישור זה יצורפו מסמכים נוספים על פי דרישת פורטוגל, ומשם הדרך לקבלת אזרחות קצרה.

מי יכול להגיש בקשה לקבלת אזרחות פורטוגלית?

על מנת להגיש בקשה לקבלת אזרחות פורטוגלית, על מגיש הבקשה להיות בוגר, כלומר בן 18 שנים ומעלה ובעל קשר ליהדות ספרד. על המועמד להוכיח כי יש לו קשר ליהדות ספרד, ולאחר שיצליח לעשות זאת ויקבל אזרחות, תהיה באפשרותו לקבל דרכון אירופאי – הליך אשר אורך שבועות ספורים בלבד.

הליך הוכחת הקשר ליהדות ספרד דורש תרגום מסמכים, בחינת מאגרים רלוונטיים ופנייה מסודרת עם כל החומר הנדרש לגורמים הרלוונטיים בפורטוגל.