• תעודה שהונפקה על ידי קהילה יהודית מוכרת בפורטוגל אשר מעידה על הקשרים של המבקש לקהילה יהודית ספרדית ממוצא פורטוגלי.

  • ייפוי כוח המעניק סמכויות ספציפיות לצורך הגשת הבקשה לדרכון או אזרחות פורטוגלית

  • תעודת הלידה של המבקש אשר הונפקה במהלך ששת החודשים הקודמים ואומתה על ידי הקונסוליה הפורטוגלית בארץ המוצא של המסמך הנדון או אומתה על ידי רשות מוסמכת.

  • רשומות פליליות ממדינת הלידה של המבקש ומהמדינה בה הוא / היא אזרח, כמו גם מאותן מדינות בהן המבקש התגורר, אשר הונפקו בתוך תשעים הימים הקודמים, מאומתות על ידי הקונסוליה הפורטוגלית בארץ המוצא של המסמכים שבנדון;

  • רשומות פליליות פורטוגליות (אשר עורכי הדין של המבקש רשאים להשיג עבור המבקש בפורטוגל);

  • העתק מלא של דרכונו של המבקש מאומת על ידי קונסול פורטוגלי או מאושר על ידי רשות מוסמכת.

  • אינדיקציה של הנסיבות אשר מבססות את הקשר לקהילה פורטוגלית ממוצא ספרדי וראיות מסוימות לנסיבות אלה, לא רק באמצעות התעודה אשר הונפקה על ידי הקהילה היהודית של פורטוגל;